هفت خان خیلی سبز

 

کتاب های هفت خان یکی دیگر از مجموعه کتاب های انتشارات خیلی سبز میباشد که مربوط به درس ادبیات کنکور میباشد . این کتاب ها به صورت موضوعی و شامل ( قرابت معنایی ، دستور زبان ، آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات ) تالیف شده است . این کتاب های با وجود تست های طبقه بندی مختلف و همینطور پوشش تست های کنکور سراسری و همینطور وجود نکات مختلف تستی یک منبع مناسب برای درس ادبیات به حساب می آید . در این کتاب های کمک درسی لایه های مختلف درس ادبیات مورد بررسی قرار گرفته و مولف کتاب با بررسی خط به خط کتاب درسی موضوعی را از جا نگذاشته است .

کتاب های هفت خان

کتاب های مشابه