سیر تا پیاز گاج

سیر تا پیاز یکی از دیگر از مجموعه کتاب های کمک درسی انتشارات گاج بوده که با شعار سه کتاب در یک کتاب منتشر شد ، آموزش ، نمونه سوالات تشریحی و نمونه سوالات تستی سه بخش مجزا کتاب های سیر تا پیاز بوده ، این کتاب ها با پوشش کامل و صد درصدی مطالب کتاب درسی جای هیچ گونه ابهام و سوال را باقی نمیگذارد . شیوه طراحی کتاب های سیر تا پیاز به گونه ای است که دانش آموز میتواند از آن به عنوان بک خود آموز استفاده کرده و حتی معلم نیز از این کتاب ها به عنوان یک الگوی آموزشی مناسب و منسجم برای پیشبرد اهداف آموزش و همینوطر ارتقای سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان استفاده کند . این کتاب های ویژه کلیه دروس و کلیه مقاطع چاپ شده است و  با توجه به درسنامه های کامل و جامع  می تواند برای دانش آموزانی که مطالب کلاس درس را به خوبی یاد نگرفته اند بسیار مناسب و کارآمد باشد

 

ویژگی کتاب های سیر تا پیاز گاج

 

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز

درسنامه کتاب های سیر تا پیاز که در ابتدای این کتاب های میباشد بر اساس سر فصل های کتاب درسی بوده که ساختار اصلی در این قسمت آموزش کامل، دقیق و آسان مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات در کنار ارائه راهکارهای نوین و متنوع آموزشی طبق الگو و سرفصل‌های کتاب به‌منظور کمک به دانش‌آموز برای یادگیری و تسلط بر مفاهیم درسی میباشد ، در قسمت درسنامه مثال های و تست های متنوع حل شده ای وجود دارد که کمک فراوانی به دانش آموزان در جهت تسلط بر مفاهیم درسی ، فرمول ها و … میکند .

سوالات کتاب های سیر تا پیاز

سوالات تشریحی درس به درس و استاندارد هستند و کل محتوای کتاب درسی را شامل می شوند. این سوالات با توجه به بودجه بندی سوالات امتحانی آموزش و پرورش برای سالهای گذشته ، انتخاب و به هر درس پیوست شده است . در کل سوالات تشریحی این کتاب های مناسب کلیه دانش آموزان بوده و میتوانند برای موفقیت در امتحانات مدارس از این کتاب های استفاده کنند . در ادامه کتاب تست های چهار گزینه ای وجود دارد که شامل آزمون های تالیفی ، المپیادها ، نمونه دولتی و تیزهوشان و کنکور سراسری داخل و خارج از کشور است که پس از مطالعه کتاب های درسی و درسنامه ها و پاسخ به سوالات تشریحی دانش آموز بر اساس بانک تست ارائه شده در این بخش می تواند دانش خود را محک بزند و با نحوه طراحی تست های این مباحث آشنا شود. نمی توان پذیرفت که تست های این کتاب برای یک دانش آموز کنکوری کافی باشد . بهتر است دانش آموزان کنکوری برای تسلط بر مباحث کتاب از کتاب های مثل مجموعه های میکرو طبقه بندی یا میکرو طلایی استفاده کنند 

پاسخنامه تشریحی کتاب های سیر تا پیاز

در پایان کتاب پاسخنامه کاملا تشریحی قرار دارد که به کلیه سوالات با ذکر دلیل پاسخ داده است

سیر تا پیاز گاج

سیر تا پیاز واژگان زبان جامع کنکور گاج

۱۰۴,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز قواعد عربی کنکور گاج

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز قرابت معنایی جامع کنکور به همین سادگی گاج

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز دستور زبان فارسی جامع کنکور گاج

۵۹,۵۰۰ تومان

سیر تا پیاز آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات کنکور گاج

۷۵,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز گرامر زبان انگلیسی کنکور گاج

۷۲,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی جامع کنکور گاج

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی گسسته دوازدهم گاج

۸۹,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز ترجمه و تعریب عربی کنکور گاج

۸۰,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز درک مطلب عربی جامع کنکور گاج

۶۷,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز جغرافیای ایران دهم گاج

۲۹,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز دین و زندگی دهم گاج

۷۹,۹۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دوازدهم گاج

۸۴,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی نهم گاج

۱۰۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دوازدهم گاج

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ادبیات فارسی دوازدهم گاج

۱۷۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دوازدهم گاج

۸۲,۴۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم تجربی گاج

۹۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دوازدهم ریاضی گاج

۱۸۵,۳۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی چهارم ابتدایی گاج

۱۲۴,۹۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی هفتم گاج

۱۸۲,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی پنجم ابتدایی گاج

۱۲۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی ششم گاج

۱۸۵,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی نهم گاج

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز علوم هفتم گاج

۱۰۷,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی دهم گاج

۱۳۱,۷۵۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم تجربی گاج

۹۸,۶۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک دهم ریاضی گاج

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز ادبیات فارسی دهم گاج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی دهم گاج

۹۱,۸۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه دهم گاج

۹۲,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم گاج

۷۹,۹۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی دهم گاج

۱۴۶,۲۰۰ تومان

سیر تا پیاز عربی دهم انسانی گاج

۹۱,۸۰۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی و آمار دهم گاج

۱۰۱,۱۵۰ تومان

سیر تا پیاز ریاضی یازدهم تجربی گاج

۱۷۷,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز عربی یازدهم گاج

۱۰۶,۲۵۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی دهم گاج

۱۴۸,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم ریاضی گاج

۱۴۱,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز فیزیک یازدهم تجربی گاج

۱۴۱,۱۰۰ تومان

سیر تا پیاز حسابان یازدهم گاج

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز زبان انگلیسی یازدهم گاج

۹۲,۶۵۰ تومان

سیر تا پیاز علوم سوم ابتدایی گاج

۴۷,۲۰۰ تومان

سیر تا پیاز هندسه یازدهم گاج

۷۷,۳۵۰ تومان

سیر تا پیاز ادبیات فارسی یازدهم گاج

۱۶۳,۰۰۰ تومان

سیر تا پیاز شیمی یازدهم گاج

۱۵۹,۸۰۰ تومان

سیر تا پیاز زیست شناسی یازدهم گاج

۱۰۸,۰۰۰ تومان