فصل آزمون هندسه دوازدهم خیلی سبز

۸۴,۰۰۰ تومان

فصل آزمون حسابان و ریاضیات پایه خیلی سبز

۸۹,۱۰۰ تومان

فصل آزمون شیمی خیلی سبز

۲۶۳,۰۰۰ تومان

فصل آزمون گسسته و آمار احتمال خیلی سبز

۱۲۶,۰۰۰ تومان

فصل آزمون ریاضیات تجربی خیلی سبز

۱۳۶,۰۰۰ تومان

فصل آزمون فیزیک تجربی خیلی سبز

۱۷۹,۱۰۰ تومان

فصل آزمون هندسه پایه خیلی سبز

۸۱,۶۰۰ تومان

فصل آزمون فیزیک رشته خیلی سبز

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فصل آزمون زیست شناسی خیلی سبز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

فصل آزمون روانشناسی خیلی سبز

۷۶,۰۰۰ تومان

فصل آزمون اقتصاد خیلی سبز

۶۰,۳۰۰ تومان

فصل آزمون جامعه شناسی خیلی سبز

۱۱۵,۰۰۰ تومان

فصل آزمون خیلی سبز

فصل آزمون خیلی سبز ، همانطور که از اسمش پیداست منبعی قوی و کافی از تست های طبقه بندی شده البته به صورت آزمون میباشد ، ساختاری که انتشارات خیلی سبز در کتاب های فصل آزمون پیاده کرده است بر اساس اهمیت مطالب کنکور سراسری بوده است یعنی در هر درس بر اساس میزان آهمیت آن در کنکور تعدادی آزمون طراحی شده است تا دانش آموزان با درک بر اهمیت آن درس ، شروع به تست زنی کنند . ویراستاری علمی و دقیق و بر اساس تغییرات کتاب درسی یکی از مهمترین امتیاز کتاب های فصل آزمون میباشد . در کنار این موضوع ،نکته ای که به چشم میخورد استفاده از مولفان کاربلد و برجسته در هر درس برای کتاب ها فصل آزمون است . زیرا از نظر خیلی سبز و مولفان آن ، با توجه به سخت تر شدن کنکور سراسری در سال های گذشته اهمیت کتاب های آزمون محور مانند فصل آزمون بیشتر از سایر کتاب های کمک درسی بوده و باید در زمان جمع بندی کنکور توجه بیشتری به آن کرد . ساختار کتاب ها فصل آزمون به یک شکل است که در ادامه به معرفی ویژگی کتاب ها فصل آزمون خیلی سبز میپردازیم

ویژگی کتاب های فصل آزمون خیلی سبز

کتاب های فصل آزمون خیلی سبز سری جدید کتاب های آزمون خیلی سبز هستند که در نظام قدیم چاپ میشدند . این کتاب ها درسنامه جداگانه ندارند و به دو بخش آزمون ها و پاسخ نامه تقسیم میشود . آزمون های کتاب های فصل آزمون به صورت کامل طبقه بندی یعنی سال به سال و درس به درس تفکیک شده است و تعداد آزمون هر درس با توجه به اهمیت آن درس در کنکور سراسری تعیین میشود . بعد از آزمون های درس به درس ، آزمون های پایه ای با تعداد تست های بیشتر وجود دارد ، این آزمون ها بر اساس کلیه مطالب درسی همان پایه و به صورت ترکیبی در سطح سوالات کنکور سراسری میباشد . آزمون های جامع ، آخرین بخش از تست های کتاب های فصل آزمون میباشد . این آزمون ها از لحاظ بودجه بندی مطالب و تعداد سوالات دقیقا مطابق با کنکور سراسری بوده و از لحاظ سختی و سطح سوالات نزدیکی زیادی به سوالات کنکور دارد .