کتاب های نردبام خیلی سبز

 

کتاب های نردبام خیلی سبز که به کتاب های ” پیشرفته ” نیز معروف است یکی دیگر از مجموعه کتابهای انتشارات خیلی سبز میباشد که مناسب دانش آموزانی است که میخواهند در کنکور سراسری به درصد های بالا دست پیدا کنند ، اصطلاحا این کتاب ها نردبام رسیدن به درصد های بالا در کنکور میباشد . این کتاب های کمک درسی سطح بسیار بالایی دارند و طبیعتا تست های آن بسیار سخت تر از کتاب های جامع خیلی سبز یا سار منابع تستی دیگر ناشران است . با توجه به سطح بالا کتاب ها نردبام و تست های سطح بالا آن احتمال اینکه تست های این کتاب را در کنکور ببینید کم است . به همین دلیل توصیه میشود از کتاب های نردبام به عنوان منبع دوم و مکمل استفاده کنید مگر در صورتی که از لحاظ علمی سطح بالایی دارید و نیاز به تست های چالشی و سطح بالا برای محک زدن خود دارید . اما بدانید اگر به دنبال رسیدن به درصد ۱۰۰ در هر درس هستید این کتاب ها بهترین گزینه برای شما میباشد .

ویژگی کتاب های نردبام خیلی سبز

در ابتدای کتاب درسنامه خلاصه برای مرور کلی مطالب و مباحث کتاب درسی وجود دارد که دانش آموز باید با توجه به آموخته های قبلی خود و مرور درسنامه های این کتاب آمادگی لازم برای حل کردن تست های کتاب های نردبام را پیدا کند . در ادامه تست های تالیفی اما با درجه سختی متفاوت قرار دارد و بعضا محوریت تست ها ترکیب مطالب میباشد . به طور کلی تمرکز و تلاش کتاب های نردبام تست های سخت و سطح بالا خواهد بود در کنار تست های تالیفی تست های کنکور سراسری سال های گذشته نیز وجود دارد و همینطور در پایان کتاب تعدادی آزمون جامع وجود دارد . این آزمون ها کمک فراوانی به محک زدن دانش آموزان میکند . در پایان کتاب وجود دارد به کلیه سوالات هماره با ذکر دلیل پاسخ تشریحی داده شده است . در این قسمت بعضا نکات مهم تستی نیز بیان شده است .

کتاب های نردبام خیلی سبز

نردبام عربی جامع کنکور خیلی سبز

۱۳۵,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام حسابان یازدهم خیلی سبز

۱۰۵,۶۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۵۱,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک دوازدهم ریاضی خیلی سبز

۱۶۷,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام هندسه یازدهم خیلی سبز

۷۳,۶۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام ریاضی دهم خیلی سبز

۱۰۲,۴۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک یازدهم ریاضی خیلی سبز

۱۳۱,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۱۲,۸۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک دهم ریاضی خیلی سبز

۹۵,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

۷۹,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام هندسه دهم خیلی سبز

۶۰,۸۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام ریاضی یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۰۷,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام حسابان و ریاضیات پایه خیلی سبز

۱۵۱,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام شیمی دوازدهم خیلی سبز

۱۳۱,۲۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی شیمی دوازدهم
 • بررسی مسائل و مفاهیم شیمی دوازدهم
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام هندسه دوازدهم خیلی سبز

۶۹,۶۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی هندسه دوازدهم
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه

نردبام ریاضیات تجربی کنکور خیلی سبز

۱۹۶,۰۰۰ تومان
 • درسنامه های جامع و کاربردی
 • بیان مثال های تستی متنوع جهت بهبود فرایند آموزش
 • تست های طبقه بندی شده به صورت درس به درس
 • تست های پیشرفته با درجه سختی بیشتر
 • پاسخ نامه کاملا تشریحی
 • بیان نکات تستی در پاسخنامه