شب امتحان مطالعات اجتماعی هشتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی و آمار دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان فارسی هشتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان انسان و محیط زیست یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان جغرافیا یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان شیمی دوازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان پیام های آسمانی نهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان فیزیک یازدهم رشته ریاضی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان تاریخ معاصر یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی یازدهم انسانی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی نهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان اقتصاد دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دهم انسانی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان مطالعات اجتماعی هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان پیام های آسمان هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان آموزش قرآن هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان فیزیک یازدهم تجربی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان حسابان یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان هندسه دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان ریاضی و آمار یازدهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی نهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان عربی دهم انسانی خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان انگلیسی هفتم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دهم خیلی سبز

۱۸,۸۱۰ تومان

شب امتحان خیلی سبز

یافتن نمونه سوالات استاندارد برای آمادگی بهتر برای جلسه امتحان همواره یکی از نگرانی های دانش آموزان هنگام امتحانات بوده است . به همین دلیل ناشرین مختلفی اقدام به چاپ این قبیل کتاب ها کرده اند که یکی از آنها کتاب های شب امتحان از

انتشارات خیلی سبز میباشد .

این کتاب ها که حدودا دارای ۷۰ صفحه هستند  و شامل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته میباشند . کتاب های شب امتحان برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم چاپ شده است .

اهمیت امتحانات نهایی برای پایه های نهم و دوازدهم بیشتر از سایر پایه ها بوده است . امتحانات پایه نهم از این جهت مهم هستند که نمرات آنها در امتحانات نوبت اول و دوم تأثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها خواهد داشت. امتحانات نهایی نوبت دوم پایه

دوازدهم نیز با توجه به تاثیر ۳۰ درصدی که در کنکور دارد از اهمیت ویژه ای بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می شود که دانش آموزان از کتاب های شب امتحان برای موفقیت در امتحانات مدارس استفاده کنند .