شب امتحان خیلی سبز

 

یافتن نمونه سوالات استاندارد برای آمادگی بهتر برای جلسه امتحان همواره یکی از نگرانی های دانش آموزان هنگام امتحانات بوده است . به همین دلیل ناشرین مختلفی اقدام به چاپ این قبیل کتاب ها کرده اند که یکی از آنها کتاب های شب امتحان از

انتشارات خیلی سبز میباشد .

این کتاب ها که حدودا دارای ۷۰ صفحه هستند  و شامل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته میباشند . کتاب های شب امتحان برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم چاپ شده است .

اهمیت امتحانات نهایی برای پایه های نهم و دوازدهم بیشتر از سایر پایه ها بوده است . امتحانات پایه نهم از این جهت مهم هستند که نمرات آنها در امتحانات نوبت اول و دوم تأثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها خواهد داشت. امتحانات نهایی نوبت دوم پایه

دوازدهم نیز با توجه به تاثیر ۳۰ درصدی که در کنکور دارد از اهمیت ویژه ای بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می شود که دانش آموزان از کتاب های شب امتحان برای موفقیت در امتحانات مدارس استفاده کنند .

 

کتاب های شب امتحان خیلی سبز

شب امتحان زمین شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان علوم هشتم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان حسابان دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان علوم نهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان تاریخ دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان سلامت و بهداشت دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان علوم هفتم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضیات گسسته خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان شیمی دهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فارسی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان مطالعات اجتماعی نهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دهم رشته ریاضی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فارسی دهم خیلی سبز

۹,۶۰۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی هشتم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان تاریخ دهم انسانی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان هندسه دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان منطق دهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان هویت اجتماعی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان فارسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان آموزش قرآن نهم خیلی سبز

۹,۶۰۰ تومان

شب امتحان زیست شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دوازدهم رشته ریاضی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان جامعه شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۲۰۰ تومان

شب امتحان فارسی نهم خیلی سبز

۱۲,۰۰۰ تومان

شب امتحان فلسفه دوازدهم خیلی سبز

۹,۶۰۰ تومان

شب امتحان فلسفه یازدهم خیلی سبز

۹,۶۰۰ تومان