شب امتحان خیلی سبز

 

یافتن نمونه سوالات استاندارد برای آمادگی بهتر برای جلسه امتحان همواره یکی از نگرانی های دانش آموزان هنگام امتحانات بوده است . به همین دلیل ناشرین مختلفی اقدام به چاپ این قبیل کتاب ها کرده اند که یکی از آنها کتاب های شب امتحان از

انتشارات خیلی سبز میباشد .

این کتاب ها که حدودا دارای ۷۰ صفحه هستند  و شامل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته میباشند . کتاب های شب امتحان برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم چاپ شده است .

اهمیت امتحانات نهایی برای پایه های نهم و دوازدهم بیشتر از سایر پایه ها بوده است . امتحانات پایه نهم از این جهت مهم هستند که نمرات آنها در امتحانات نوبت اول و دوم تأثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها خواهد داشت. امتحانات نهایی نوبت دوم پایه

دوازدهم نیز با توجه به تاثیر ۳۰ درصدی که در کنکور دارد از اهمیت ویژه ای بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می شود که دانش آموزان از کتاب های شب امتحان برای موفقیت در امتحانات مدارس استفاده کنند .

 

کتاب های شب امتحان خیلی سبز

شب امتحان زمین شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان علوم هشتم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان حسابان دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان علوم نهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان تاریخ دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان سلامت و بهداشت دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان علوم هفتم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان ریاضیات گسسته خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان شیمی دهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فارسی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان مطالعات اجتماعی نهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دهم رشته ریاضی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فارسی دهم خیلی سبز

۹,۸۴۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان ریاضی دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دوازدهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی هشتم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان تاریخ دهم انسانی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان هندسه دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان عربی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان منطق دهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان هویت اجتماعی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان فارسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان آموزش قرآن نهم خیلی سبز

۹,۸۴۰ تومان

شب امتحان زیست شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک دوازدهم رشته ریاضی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان جامعه شناسی یازدهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

۱۵,۵۸۰ تومان

شب امتحان فارسی نهم خیلی سبز

۱۲,۳۰۰ تومان

شب امتحان فلسفه دوازدهم خیلی سبز

۹,۸۴۰ تومان

شب امتحان فلسفه یازدهم خیلی سبز

۹,۸۴۰ تومان