شب امتحان مطالعات اجتماعی هشتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی و آمار دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان فارسی هشتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان انسان و محیط زیست یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان جغرافیا یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان علوم و فنون ادبی یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان شیمی دوازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان پیام های آسمانی نهم خیلی سبز

۳۱,۵۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی یازدهم تجربی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک یازدهم رشته ریاضی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان تاریخ معاصر یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی یازدهم انسانی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی نهم خیلی سبز

۳۱,۵۰۰ تومان

شب امتحان اقتصاد دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دهم انسانی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان مطالعات اجتماعی هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان پیام های آسمان هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان آموزش قرآن هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان فیزیک یازدهم تجربی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان حسابان یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان هندسه دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان ریاضی و آمار یازدهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان عربی نهم خیلی سبز

۳۱,۵۰۰ تومان

شب امتحان عربی دهم انسانی خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان انگلیسی هفتم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان دین و زندگی دهم خیلی سبز

۳۱,۰۰۰ تومان

شب امتحان خیلی سبز

یافتن نمونه سوالات استاندارد برای آمادگی بهتر برای جلسه امتحان همواره یکی از نگرانی های دانش آموزان هنگام امتحانات بوده است . به همین دلیل ناشرین مختلفی اقدام به چاپ این قبیل کتاب ها کرده اند که یکی از آنها کتاب های شب امتحان از

انتشارات خیلی سبز میباشد .

این کتاب ها که حدودا دارای ۷۰ صفحه هستند  و شامل نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته میباشند . کتاب های شب امتحان برای مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم چاپ شده است .

اهمیت امتحانات نهایی برای پایه های نهم و دوازدهم بیشتر از سایر پایه ها بوده است . امتحانات پایه نهم از این جهت مهم هستند که نمرات آنها در امتحانات نوبت اول و دوم تأثیر بسزایی در هدایت تحصیلی آنها خواهد داشت. امتحانات نهایی نوبت دوم پایه

دوازدهم نیز با توجه به تاثیر ۳۰ درصدی که در کنکور دارد از اهمیت ویژه ای بالایی برخوردار است. بنابراین پیشنهاد می شود که دانش آموزان از کتاب های شب امتحان برای موفقیت در امتحانات مدارس استفاده کنند .