دور دنیا در چهار ساعت گاج

مجموعه کتاب های دور دنیا در چهار ساعت در واقع کنکور های سال های گذشته میباشد که در دو جلد مجزا توسط انتشارات گاج منتشر شده است ، در سال های گذشته و در نظام قدیم دانش آموزان همواره با معضلی برای جمع آموری دفترچه های کنکور های سال های گذشته  داشتند که گاج با تالیف کتاب های دور دنیا در ۴ ساعت برای اولین بار اقدام به جمع آوری کنکور های سال های گذشته در داخل یک کتاب کرد و زمینه ساز چاپ کتاب های مانند : چند کنکور خیلی سبز ، کنکوریوم مهروماه و … شد . این کتاب ها ویژه کلیه دانش اموزان رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی منتشر شده است و با پوشش کنکور های سال های گذشته یک منبع مناسب برای دانش آموزانی است که قصد دارند با حل این تست ها ود را در فضای کنکور سراسری قرار داده و حال و هوای کنکور را بیشتر درک کنند .

ویژگی کتاب های دور دنیا در ۴ ساعت

کتاب های دور دنیا در ۴ ساعت شامل دو جلد جداگانه می باشد در جلد اول تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ لازم به ذکر است با توجه به اینکه نظام آموزشی جدید از سال ۹۷ تغییر پیدا کرد ، مولفان این کتاب ها ، سوالات کنکور های سراسری نظام قدیم از سال ۹۵ تا ۹۷ را بر اساس مباحث نظام جدید بازنویسی و هماهنگ سازی کرده اند . در جلد اول و در واقع ظاهر سوالات (فونت) شباهت آنچنانی به دفترچه های کنکور سراسری نداشته و انتشارات از فونت و ظاهر شخصی خود برای این کتاب ها استفاده کرده است . در پایان کتاب نیز پاسخ نامه کلیدی قرار دارد . دانش آموزانی که برای بررسی تست ها و راه حل های آن نیاز به پاسخ نامه تشریحی دارند میتوانند جلد دوم کتاب های دور دنیا در ۴ ساعت را تهیه کنند .

travel

دور دنیا در ۴ ساعت

۱۲ دوره کنکور سراسری سال های گذشته

آموزش استفاده از کتاب های دور دنیا در ۴ ساعت

حل تست های کنکور های سراسری گذشته کمک فراوانی به شما میکند اما رعایت یک سری از نکات بازدهی شما در استفاده از این کتاب هارا دو چندان میکند . که ما در ادامه آن ها را بیان میکنیم

نکته اول : در هفته حداقل ۲ الی ۳ روز را به این کار اختصاص دهید

نکته دوم : ترجیحا اوایل روز و مطابق با ساعت شروع کنکور سراسری اقدام به حل تست ها کنید

نکته سوم : ترجیحا از لباسی استفاده کنید که قرار است با آن سر جلسه کنکور حاضر شوید

نکته چهارم : در صورت امکان بر روی میز مطالعه و یا میز تحریر برای این کار استفاده کنید .

نکته پنجم : برای حل تست های هر درس مطابق با زمان مورد نیاز آن درس وقت بگذارید

نکته ششم : موبایل ، لپتاپ ، تلویزیون و … را کنار بگذارید و خود را کاملا سر جلسه کنکور تصور کنید

همه این کار ها برای این است تا شما بیشتر در شرایط کنکور قرار بگیرید تا بتوانید سر جلسه کنکور سراسری بهترین عملکرد را داشته باشید و خود را بیشتر در حال و هوای کنکور سراسری قرار دهید