کتاب های کنکوریوم مهروماه

پاسخنامه کنکوریوم عمومی مهروماه

۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

ویرایش ۱۴۰۰

 • پاسخ‌گویی به سوالات کنکور توسط برجسته‌ترین اساتید کشور
 • نظارت کیفی توسط  دپارتمان‌های تالیف مهروماه
 • دقیق‌ترین پاسخ‌ها به همراه نکات هر تست
 • پاسخ‌نامه کاملا تشریحی با تحلیل گزینه‌ها و راه‌حل‌های مختلف

کنکوریوم عمومی مهروماه

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ویرایش ۱۴۰۰

 • بهترین ابزار برای جمع‌بندی دروس عمومی
 • ۳۷ دوره آزمون دروس عمومی شامل آزمون‌های دروس عمومی رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و خارج کشور
 • پاسخ‌نامه کلیدی کلیه آزمون‌ها
 • پاسخ‌نامه تشریحی آزمون‌ها در جلد پاسخ

کنکوریوم رشته انسانی مهروماه

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۶۰۰ تومان
 • ۱۰ دفترچه اختصاصی
 • ۱۰ دفترچه عمومی
 • ۱۰ پاسخ‌برگ
 • پاکت محرمانه پاسخ‌های کلیدی
 • کتاب پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی در جلد دوم

پاسخنامه کنکوریوم رشته انسانی مهروماه

۹۰,۰۰۰ تومان ۷۰,۲۰۰ تومان

ویژه کنکور ۱۴۰۰

 • پاسخ‌گویی به سوالات کنکور توسط برجسته‌ترین اساتید کشور
 • نظارت کیفی توسط  دپارتمان‌های تالیف مهروماه
 • دقیق‌ترین پاسخ‌ها به همراه نکات هر تست
 • پاسخ‌نامه کاملا تشریحی با تحلیل گزینه‌ها و راه‌حل‌های مختلف

پاسخنامه کنکوریوم رشته ریاضی مهروماه

۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
 • پاسخ‌گویی به سوالات کنکور توسط برجسته‌ترین اساتید کشور
 • نظارت کیفی توسط  دپارتمان‌های تالیف مهروماه
 • دقیق‌ترین پاسخ‌ها به همراه نکات هر تست
 • پاسخ‌نامه کاملا تشریحی با تحلیل گزینه‌ها و راه‌حل‌های مختلف

کنکوریوم رشته ریاضی مهروماه

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۶,۰۰۰ تومان

ویژه کنکور ۱۴۰۰

 • ۱۰ دفترچه اختصاصی
 • ۱۰ دفترچه عمومی
 • ۱۰ پاسخ‌برگ
 • پاکت محرمانه پاسخ‌های کلیدی
 • کتاب پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی در جلد دوم
 • هماهنگ با ۲۰ درصد حذفیات پایه دوازدهم

پاسخ نامه کنکوریوم تجربی مهروماه

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۸۰۰ تومان
 • پاسخ‌گویی به سوالات کنکور توسط برجسته‌ترین اساتید کشور
 • نظارت کیفی توسط  دپارتمان‌های تالیف مهروماه
 • دقیق‌ترین پاسخ‌ها به همراه نکات هر تست
 • پاسخ‌نامه کاملا تشریحی با تحلیل گزینه‌ها و راه‌حل‌های مختلف

کنکوریوم رشته تجربی مهروماه

۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان
 • ۱۰ دفترچه اختصاصی
 • ۱۰ دفترچه عمومی
 • ۱۰ پاسخ‌برگ
 • پاکت محرمانه پاسخ‌های کلیدی
 • کتاب پاسخ‌نامه کاملاً تشریحی در جلد دوم
 • شبیه ترین منبع سوالات کنکور سراسری به آزمون اصلی

کتاب های مشابه