بسته معلم خصوصی پرش

بسته های معلم خصوصی پرش شامل سی دی و کتاب های کمک درسی متناسب با آخرین تغییرات کتاب درسی میباشد . شما می توانید محصولات پرش را در رشته های تجربی ، ریاضی و علوم انسانی به صورت یک بسته کامل و یا تک محصول خریداری کنید.

Showing all 15 results

نمایش 36

بسته معلم خصوصی ریاضی و آمار دهم پرش

367,500 تومان
 • 27 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی علوم و فنون دهم پرش

378,000 تومان
 • 15 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی هندسه دهم پرش

357,000 تومان
20 ساعت تدریس تصویری + یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی فیزیک دهم ریاضی پرش

385,000 تومان
 • 26 ساعت تدریس تصویری +
 • پیک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی دین و زندگی دهم پرش

329,000 تومان
 • 15 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی عربی دهم پرش

336,000 تومان
 • 16 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی زبان انگلیسی دهم پرش

332,500 تومان
 • 11 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی شیمی دهم پرش

413,000 تومان
45 ساعت تدریس تصویری + یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی زیست شناسی دهم پرش

476,000 تومان
 • 65 ساعت تدریس تصویری +
 • یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی فیزیک دهم تجربی پرش

385,000 تومان
20 ساعت تدریس تصویری + یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی ریاضی دهم پرش

455,000 تومان
55 ساعت تدریس تصویری + یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته معلم خصوصی فارسی دهم پرش

346,500 تومان
22 ساعت آموزش تصویری + یک کتاب منطبق با لوح‌های فشرده

بسته کامل معلم خصوصی کنکور انسانی پرش

5,180,000 تومان
مدرس زبان استاد طلابی مدرس عربی عمومی استاد فرامرزی‌فر مدرس ادبیات استاد پازوکی مدرس دین‌و‌زندگی استاد صائلی مدرس ریاضی انسانی

بسته کامل معلم خصوصی کنکور ریاضی پرش

6,510,000 تومان
مدرس ریاضی مهندس جلینی مدرس فیزیک مهندس محمدپور مدرس شیمی مهندس فراهانی مدرس زبان استاد طلابی مدرس عربی استاد فرامرزی‌فر

بسته کامل معلم خصوصی کنکور تجربی پرش

7,700,000 تومان
مدرس ریاضی مهندس جلینی مدرس فیزیک مهندس محمدپور مدرس شیمی مهندس فراهانی مدرس زیست شناسی دکتر رضائیان مدرس زبان استاد