کتاب های موضوعی نشر الگو

کتاب های موضوعی نشر الگو با پوشش کلیه مباحث ادبیات و تست های متنوع در سطوح مختلف تبدیل به یکی از اصلی ترین انتخاب های داشن آموزان برای درس ادبیات شده است

ادبیات کنکور شامل ۲۵ سوال میباشد که بودجه بندی آن به صورت زیر است

  • معنا و املا واژگان ۵ سوال
  • آرایه ادبی ۳ سوال
  • تاریخ ادبیات و درامد ها ۳ سوال
  • دستور زبان فارسی ۵ سوال
  • قرابت معنایی ۹ سوال

کلیه کتاب های موضوعی ادبیات نشر الگو تالیف استاد علیرضا عبد المحمدی بوده که یکی از سرشناس ترین اساتید ادبیات کنکور میباشند .

از ویژگی های این کتاب ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد

  1. آموزش کامل مباحث و بیان کلیه نکات مهم و تستی
  2. تست های متنوع و طبقه بندی شده
  3. پوشش تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی
  4. پاسخنامه کاملا تشریحی
  5. تحلیلی عبارات ، مفاهیم ، واژگان و صنایع ادبی

 

انتشارات نشر الگو برای اولین بار اقدام به چاپ کتاب های مبحثی ادبیات کرد و در این زمینه پیشگام و الگوی سایر ناشرین بوده است .

این کتاب ها هرساله سهم زیادی از فروش کتاب ها کمک درسی ادبیات را به خود اختصاص داده و بعضی از این کتاب ها بالای ۱۰۰ مرتبه تجدید چاپ شده اند و مخاطب آن را میتوان کلیه دانش آمخوزان متقاضی کنکور در کلیه رشته ها دانست

به نقل از تعدادی از مشاورین کنکور با استفاده از تکنیک ” هر روز یک صفحه ” میتوانید شاهد افزایش درصد و رشد خود در این درس باشید .