استاد شاهین شاهین زاد متولد ۱۳۵۷ دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس و با بیش از ۱۷ سال سابقه تدرس و تالیف کتاب های کمک درسی ادبیات یکی از برجسته ترین استاید در این زمینه میباشند

آرایه ادبی مصور تخته سیاه

۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۶۰۰ تومان
کتاب کمک درسی آرایه ادبی مصور تخته سیاه

تیزشیم ادبیات فارسی کنکور مشاوران آموزش

۴۹,۰۰۰ تومان ۳۸,۲۲۰ تومان
کتاب کمک درسی تیزشیم ادبیات فارسی کنکور مشاوران آموزش

خواندنی مصور ادبیات کنکور تخته سیاه

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۶,۸۰۰ تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی خواندنی مصور ادبیات کنکور تخته سیاه  منتشر شد

قرابت معنایی مشاوران آموزش

۶۲,۰۰۰ تومان ۴۸,۳۶۰ تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی قرابت معنایی مشاوران آموزش منتشر شد .