مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش 36

تیزشیم ادبیات فارسی کنکور مشاوران آموزش

۵۹,۵۰۰ تومان

تیزشیم روانشناسی کنکور مشاوران آموزش

۷۰,۰۰۰ تومان

تیزشیم عربی انسانی مشاوران آموزش

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تیزشیم جامعه شناسی کنکور مشاوران آموزش

۱۱۲,۰۰۰ تومان

تیزشیم اقتصاد مشاوران آموزش

۷۷,۰۰۰ تومان

تیزشیم زبان انگلیسی کنکور مشاوران آموزش

۳۱,۵۰۰ تومان

تیزشیم عربی عمومی مشاوران آموزش

۸۴,۰۰۰ تومان

تیزشیم جغرافیا کنکور مشاوران آموزش

۵۲,۵۰۰ تومان

تیزشیم ریاضی و آمار کنکور مشاوران آموزش

۱۰۴,۰۰۰ تومان

تیزشیم تاریخ کنکور مشاوران آموزش

۸۸,۰۰۰ تومان

تیزشیم مشاوران

 

تیزشیم مشاوران ، کتاب های ویژه ایام جمع بندی کنکور میباشد که ویژه کلیه دروس رشته انسانی منتشر شده است . این کتاب ها دارای تست های سطح بالا بوده و همراه با خلاصه درسنامه های کوتاه و تست مثال های حل شده ، یک منبع مناسب برای هفته های پایانی کنکور و جمع بندی مطالب میباشد .