مجموعه کتاب های چهار سابقه دار هوپا

کتاب های چهار سابقه دار هوپا

مجموعه کتاب های چهارسابقه‌دار یک مجموعه کمدی ، پلیسی و معمایی و ماجراجویانه از نشر هوپا ست که توسط آرون بلیبی نوشته شده و سیدنوید سیدعلی‌اکبر به فارسی ترجمع کرده است .

این مجموعه دارای ده جلد در داستان های متفاوت است .

چهار سابقه دار

چهار سابقه‌دار ۱۰ ، بدتر از این نمی‌شه! هوپا

۲۸,۸۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۹ ، گرگ بد گنده هوپا

۲۳,۲۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۸ ،خفن‌ترین سابقه‌دار هوپا

۲۳,۲۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۷ ، داینا-چی‌چی یا چی‌چی-سوروس؟ هوپا

۲۴,۸۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۶ ، مبارزه‌ی بیگانه و دار و دسته‌ی بدها هوپا

۲۳,۲۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۵ ، گازوبوهای کهکشانی هوپا

۲۳,۲۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار۴ ، حمله‌ی گامبی‌ها هوپا

۲۹,۶۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۳ ، ضدحمله‌ی توپِ پشمالو هوپا

۲۹,۶۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۲ ، مأموریت تمام‌عیار هوپا

۲۹,۶۰۰ تومان

چهار سابقه‌دار ۱ | یورش به زندان شهرِ سگی هوپا

۲۳,۲۰۰ تومان