کتاب های جامع خیلی سبز

 

کتاب های جامع خیلی سبز اصلی ترین و پر فروش ترین کتاب های انتشارات خیلی سبز  می باشد ، این کتاب معمولا به صورت دو جلدی بوده که در یک جلد تست و در جلد دیگر درسنامه و پاسخ نامه قرار دارد ، این کتاب ها ویژه کلیه دروس رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی چاپ شده است . درسنامه های این کتاب ها کامل بوده و با پوشش کلیه مطالب کتاب درسی و بیان کلیه نکات مهم تستی و کنکوری یک منبع کامل برای آموزش میباشد .  تست های کتاب های جامع بر اسا سر فصل های کتاب درسی و هماهنگ با مطالب کتاب درسی و به صورت طبقه بندی بوده و با پوشش تست های آزمون های آزمایشی معتبر و همینوطر تست های کنکور سراسری ، یک منبع عالی تستی برای دانش آموزان میباشد . در قسمت پاسخنامه تشریحی کتاب ، به کلیه سوالات پاسخ دقیق همراه با ذکر دلیل و راه حل بیان شده است .

تست جامع

تست فیزیک جامع ریاضی خیلی سبز

۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۳۲۰ تومان

تست فیزیک جامع تجربی خیلی سبز

۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۱,۴۰۰ تومان

تست زیست پایه خیلی سبز

۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۶۸۰ تومان

جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۸۰۰ تومان

تست فارسی پایه خیلی سبز

۱۵۱,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۷۸۰ تومان

تست عربی پایه کنکور خیلی سبز

۱۱۴,۰۰۰ تومان ۸۸,۹۲۰ تومان

تست شیمی پایه کنکور خیلی سبز

۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۳۲۰ تومان

تست شیمی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۱,۱۲۰ تومان

تست زیست شناسی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۸,۷۰۰ تومان

تست زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۱۷,۰۰۰ تومان ۹۱,۲۶۰ تومان

پاسخ فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۳۴,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۵۲۰ تومان

تست فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۳۱,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۱۸۰ تومان

تست عربی جامع کنکور انسانی خیلی سبز

۱۲۶,۰۰۰ تومان ۹۸,۲۸۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۶۰ تومان

تست دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۱۳۷,۰۰۰ تومان ۱۰۶,۸۶۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۶۰ تومان

تست جغرافیا جامع کنکور خیلی سبز

۷۷,۰۰۰ تومان

تست شیمی جامع جلد اول خیلی سبز

۱۴۲,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۷۶۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۸۲,۰۰۰ تومان ۶۳,۹۶۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۱۳۴,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۵۲۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۱۰۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۹۴,۰۰۰ تومان ۷۳,۳۲۰ تومان

تست فلسفه و منطق پایه کنکور خیلی سبز

۱۲۹,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۶۲۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات پایه رشته ریاضی جلد دوم خیلی سبز

۱۰۵,۰۰۰ تومان ۸۱,۹۰۰ تومان

تست ریاضی و آمار جامع خیلی سبز

۱۱۹,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۲۰ تومان

تست علوم و فنون جامع انسانی خیلی سبز

۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۳۰۰ تومان

تست دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۴۰ تومان

تست ریاضیات جامع تجربی جلد اول خیلی سبز

۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۱۶,۲۲۰ تومان

تست عربی جامع کنکور خیلی سبز

۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۳۲۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات پایه رشته ریاضی جلد اول خیلی سبز

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۶۰۰ تومان