کتاب های جامع خیلی سبز

 

کتاب های جامع خیلی سبز اصلی ترین و پر فروش ترین کتاب های انتشارات خیلی سبز  می باشد ، این کتاب معمولا به صورت دو جلدی بوده که در یک جلد تست و در جلد دیگر درسنامه و پاسخ نامه قرار دارد ، این کتاب ها ویژه کلیه دروس رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی چاپ شده است . درسنامه های این کتاب ها کامل بوده و با پوشش کلیه مطالب کتاب درسی و بیان کلیه نکات مهم تستی و کنکوری یک منبع کامل برای آموزش میباشد .  تست های کتاب های جامع بر اسا سر فصل های کتاب درسی و هماهنگ با مطالب کتاب درسی و به صورت طبقه بندی بوده و با پوشش تست های آزمون های آزمایشی معتبر و همینوطر تست های کنکور سراسری ، یک منبع عالی تستی برای دانش آموزان میباشد . در قسمت پاسخنامه تشریحی کتاب ، به کلیه سوالات پاسخ دقیق همراه با ذکر دلیل و راه حل بیان شده است .

تست جامع

تست فیزیک جامع ریاضی خیلی سبز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

تست فیزیک جامع تجربی خیلی سبز

۱۵۱,۰۰۰ تومان

تست زیست پایه خیلی سبز

۱۲۷,۹۲۰ تومان

جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۱۷,۶۰۰ تومان

تست فارسی پایه خیلی سبز

۱۹۶,۲۳۰ تومان

تست عربی پایه کنکور خیلی سبز

۹۳,۴۸۰ تومان

تست شیمی پایه کنکور خیلی سبز

۱۱۸,۰۸۰ تومان

تست شیمی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۱۹,۷۲۰ تومان

تست زیست شناسی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۹۰,۰۰۰ تومان

تست زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۴۴,۵۰۰ تومان

پاسخ فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۵۶,۰۰۰ تومان

تست فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۵۲,۰۰۰ تومان

تست عربی جامع کنکور انسانی خیلی سبز

۱۴۶,۰۸۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۷۲,۱۶۰ تومان

تست دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۱۵۹,۹۰۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۶۲,۹۰۰ تومان

تست جغرافیا جامع کنکور خیلی سبز

۸۸,۰۰۰ تومان

تست شیمی جامع جلد اول خیلی سبز

۱۶۳,۱۸۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۹۴,۳۰۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۱۵۰,۸۸۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۱۶۶,۵۰۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۱۰۸,۲۴۰ تومان

تست فلسفه و منطق پایه کنکور خیلی سبز

۱۲۳,۰۰۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات پایه رشته ریاضی جلد دوم خیلی سبز

۱۲۳,۰۰۰ تومان

تست ریاضی و آمار جامع خیلی سبز

۹۷,۵۸۰ تومان

تست علوم و فنون جامع انسانی خیلی سبز

۱۵۶,۰۰۰ تومان

تست دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۱۴۳,۰۰۰ تومان

تست ریاضی جامع تجربی جلد اول خیلی سبز

۱۷۲,۲۰۰ تومان

تست عربی جامع کنکور خیلی سبز

۱۶۰,۷۲۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات جامع رشته ریاضی جلد اول خیلی سبز

۱۳۷,۷۶۰ تومان