کتاب های جامع خیلی سبز

 

کتاب های جامع خیلی سبز اصلی ترین و پر فروش ترین کتاب های انتشارات خیلی سبز  می باشد ، این کتاب معمولا به صورت دو جلدی بوده که در یک جلد تست و در جلد دیگر درسنامه و پاسخ نامه قرار دارد ، این کتاب ها ویژه کلیه دروس رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی چاپ شده است . درسنامه های این کتاب ها کامل بوده و با پوشش کلیه مطالب کتاب درسی و بیان کلیه نکات مهم تستی و کنکوری یک منبع کامل برای آموزش میباشد .  تست های کتاب های جامع بر اسا سر فصل های کتاب درسی و هماهنگ با مطالب کتاب درسی و به صورت طبقه بندی بوده و با پوشش تست های آزمون های آزمایشی معتبر و همینوطر تست های کنکور سراسری ، یک منبع عالی تستی برای دانش آموزان میباشد . در قسمت پاسخنامه تشریحی کتاب ، به کلیه سوالات پاسخ دقیق همراه با ذکر دلیل و راه حل بیان شده است .

تست جامع

تست فلسفه منطق جامع خیلی سبز

۱۲۸,۰۰۰ تومان

تست فیزیک جامع ریاضی خیلی سبز

۱۶۱,۶۰۰ تومان

تست فیزیک جامع تجربی خیلی سبز

۱۴۵,۶۰۰ تومان

تست زیست پایه خیلی سبز

۱۷۵,۲۰۰ تومان

جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۱۷,۶۰۰ تومان

تست فارسی پایه خیلی سبز

۱۶۸,۸۰۰ تومان

تست عربی پایه کنکور خیلی سبز

۱۲۶,۴۰۰ تومان

تست شیمی پایه کنکور خیلی سبز

۱۵۰,۴۰۰ تومان

تست شیمی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۱۶,۸۰۰ تومان

تست زیست شناسی جامع جلد دوم خیلی سبز

۱۸۴,۸۰۰ تومان

تست زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۳۶,۰۰۰ تومان

پاسخ فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۵۰,۴۰۰ تومان

تست فارسی جامع کنکور خیلی سبز

۱۴۶,۴۰۰ تومان

تست عربی جامع کنکور انسانی خیلی سبز

۱۴۰,۸۰۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۷۰,۴۰۰ تومان

تست دین و زندگی جامع انسانی خیلی سبز

۱۵۶,۰۰۰ تومان

پاسخ دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۵۹,۲۰۰ تومان

تست جغرافیا جامع کنکور خیلی سبز

۸۵,۶۰۰ تومان

تست شیمی جامع جلد اول خیلی سبز

۱۵۹,۲۰۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۹۲,۰۰۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته تجربی خیلی سبز

۱۴۷,۲۰۰ تومان

پاسخ فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۱۶۲,۴۰۰ تومان

تست فیزیک پایه رشته ریاضی خیلی سبز

۱۰۵,۶۰۰ تومان

تست فلسفه و منطق پایه کنکور خیلی سبز

۱۱۹,۲۰۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات پایه رشته ریاضی جلد دوم خیلی سبز

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تست ریاضی و آمار جامع خیلی سبز

۱۲۷,۲۰۰ تومان

تست دین و زندگی جامع کنکور خیلی سبز

۱۳۵,۲۰۰ تومان

تست ریاضی جامع تجربی جلد اول خیلی سبز

۱۶۸,۰۰۰ تومان

تست عربی جامع کنکور خیلی سبز

۱۵۶,۸۰۰ تومان

تست حسابان و ریاضیات جامع رشته ریاضی جلد اول خیلی سبز

۱۳۴,۴۰۰ تومان