بررسی و خرید کتاب های کمک درسی دوازدهم انسانی با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور

Showing 1–36 of 82 results

نمایش 36

گام به گام دروس طلایی دوازدهم انسانی کاگو

127,500 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب گام به گام دروس طلایی دوازدهم انسانی کاگو منتشر شد

شب امتحان تاریخ دوازدهم خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان تاریخ دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان دین و زندگی دوازدهم انسانی خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان دین و زندگی دوازدهم انسانی خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان جغرافیا دوازدهم خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان جغرافیا دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان علوم و فنون ادبی دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان عربی دوازدهم انسانی خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان فلسفه دوازدهم خیلی سبز

10,200 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان فلسفه دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

شب امتحان جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز

12,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب شب امتحان جامعه شناسی دوازدهم خیلی سبز منتشر شد .

علوم و فنون ادبی دوازدهم هدف دار مشاوران آموزش

58,500 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی علوم و فنون ادبی دوازدهم هدف دار مشاوران آموزش منتشر شد .

عربی دوازدهم انسانی هدف دار مشاوران آموزش

46,020 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی عربی دوازدهم انسانی هدف دار مشاوران آموزش منتشر شد .

تاریخ دوازدهم هدف دار مشاوران آموزش

49,600 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی تاریخ دوازدهم هدف دار مشاوران آموزش منتشر شد .

دین و زندگی دوازدهم انسانی هدف دار مشاوران آموزش

58,500 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی دین و زندگی دوازدهم انسانی هدف دار مشاوران آموزش منتشر شد .

فلسفه دوازدهم مشاوران آموزش

49,600 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی فلسفه دوازدهم مشاوران آموزش منتشر شد .

جامعه شناسی دوازدهم مشاوران آموزش

44,000 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی جامعه شناسی دوازدهم مشاوران آموزش منتشر شد .

پرسمان ریاضی و آمار دوازدهم گاج

53,550 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی پرسمان ریاضی و آمار دوازدهم گاج  منتشر شد .

میکرو عربی دوازدهم انسانی گاج

63,750 تومان
جدید ترین ویرایش کتاب کمک درسی میکرو عربی دوازدهم انسانی گاج منتشر شد .

واژگان سطر به سطر عربی انسانی مینی میکرو طلایی گاج

33,150 تومان
کتاب کمک درسی واژگان سطر به سطر عربی انسانی مینی میکرو طلایی گاج

جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز

124,950 تومان
 • درسنامه های جامع و کامل و کاربردی
 • تست های طبقه بندی شده از مباحث جامعه شناسی
 • پوشش کلیه مفاهیم کتاب درسی جامعه شناسی دهم ، یازدهم و دوازدهم
 • پاسخ نامه تشریحی و همراه با ذکر گزینه های غلط
 • بررسی کلیه نکات و مفاهیم مهم درسی

عربی کامل کنکور رشته انسانی میکرو طلایی گاج

100,000 تومان
 • ارائه‌ی مباحث ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهمش
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌ و آموزش نکات کاربردی
 • دارا بودن کادرهای جمع‌بندی در انتهای درس‌نامه‌ی هر فصل برای مرور سریع
 • ارائه‌ی بانک تست پربار اعم از سراسری و تألیفی
 • توجه به تمرینات و مثال‌های کتاب درسی جدید
 • توجه به سبک و سیاق مؤلفان کتاب‌های درسی جدید
 • همراه با تست‌های کنکور سراسری 98
 • ارائه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی برای تمامی سوالات
 

درسنامه دین و زندگی کامل کنکور رشته انسانی

81,900 تومان
 • ارائه‌ی مباحث ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهمش
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌ و آموزش نکات کاربردی
 • دارا بودن کادرهای جمع‌بندی در انتهای درس‌نامه‌ی هر فصل برای مرور سریع
 • ارائه‌ی بانک تست پربار اعم از سراسری و تألیفی
 • توجه به تمرینات و مثال‌های کتاب درسی جدید
 • توجه به سبک و سیاق مؤلفان کتاب‌های درسی جدید
 • همراه با تست‌های کنکور سراسری 98
 • ارائه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی برای تمامی سوالات
 

ریاضی کامل کنکور رشته انسانی میکرو طلایی گاج

149,600 تومان
 • ارائه‌ی مباحث ریاضی دهم، یازدهم و دوازدهمش
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌ و آموزش نکات کاربردی
 • دارا بودن کادرهای جمع‌بندی در انتهای درس‌نامه‌ی هر فصل برای مرور سریع
 • ارائه‌ی بانک تست پربار اعم از سراسری و تألیفی
 • توجه به تمرینات و مثال‌های کتاب درسی جدید
 • توجه به سبک و سیاق مؤلفان کتاب‌های درسی جدید
 • همراه با تست‌های کنکور سراسری 98
 • ارائه‌ی پاسخ‌نامه‌ی تشریحی برای تمامی سوالات
 

تیپ بندی ریاضی جامع کنکور رشته انسانی مینی میکرو طلایی گاج

50,150 تومان
 • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع و کاربردی
 • ارائه‌ی نکات و مفاهیم کلیدی و کنکوری
 • دسته‌بندی مطالب در قالب جداول و نمودارها
 • همراه با تست‌های کنکوری و شبیه‌سازی شده
 • ارائه‌ی پاسخ‌های کلیدی برای تمامی تست‌ها

تاریخ جامع کنکور مینی میکرو طلایی گاج

33,150 تومان
 • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع و کاربردی
 • ارائه‌ی نکات و مفاهیم کلیدی و کنکوری
 • دسته‌بندی مطالب در قالب جداول و نمودارها
 • همراه با تست‌های کنکوری و شبیه‌سازی شده
 • ارائه‌ی پاسخ‌های کلیدی برای تمامی تست‌ها

آیات و نکات دین و زندگی کنکور رشته انسانی مینی میکرو طلایی گاج

41,650 تومان
 • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع و کاربردی
 • ارائه‌ی نکات و مفاهیم کلیدی و کنکوری
 • دسته‌بندی مطالب در قالب جداول و نمودارها
 • همراه با تست‌های کنکوری و شبیه‌سازی شده
 • ارائه‌ی پاسخ‌های کلیدی برای تمامی تست‌ها

فلسفه جامع کنکور مینی میکرو طلایی گاج

23,200 تومان
 • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع و کاربردی
 • ارائه‌ی نکات و مفاهیم کلیدی و کنکوری
 • دسته‌بندی مطالب در قالب جداول و نمودارها
 • همراه با تست‌های کنکوری و شبیه‌سازی شده
 • ارائه‌ی پاسخ‌های کلیدی برای تمامی تست‌ها

جغرافیا جامع کنکور مینی میکرو طلایی گاج

21,250 تومان
 • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
 • ارائه‌ی درس‌نامه‌های جامع و کاربردی
 • ارائه‌ی نکات و مفاهیم کلیدی و کنکوری
 • دسته‌بندی مطالب در قالب جداول و نمودارها
 • همراه با تست‌های کنکوری و شبیه‌سازی شده
 • ارائه‌ی پاسخ‌های کلیدی برای تمامی تست‌ها

تاریخ و جغرافیا جامع کنکور آبی قلم چی

128,700 تومان
 • درسنامه های جامع . مفید و کاربردی
 • پوشش کلیه مطالب درسی
 • سوال های متنوع با هدف پوشش مطالب کتاب درسی
 • تست های طبقه شده به صورت درس به درس
 • تست های تفکیک شده از ازمون های کانون
 • پاسخ های کاملا تشریحی با بررسی نکات آموزشی
 

جامعه شناسی جامع کنکور آبی قلم چی

104,000 تومان
 • درسنامه های جامع . مفید و کاربردی
 • پوشش کلیه مطالب درسی
 • سوال های متنوع با هدف پوشش مطالب کتاب درسی
 • تست های طبقه شده به صورت درس به درس
 • تست های تفکیک شده از ازمون های کانون
 • پاسخ های کاملا تشریحی با بررسی نکات آموزشی
 

ریاضی و آمار جامع کنکور رشته انسانی آبی قلم چی

112,000 تومان
 • درسنامه های جامع . مفید و کاربردی
 • پوشش کلیه مطالب درسی
 • سوال های متنوع با هدف پوشش مطالب کتاب درسی
 • تست های طبقه شده به صورت درس به درس
 • تست های تفکیک شده از ازمون های کانون
 • پاسخ های کاملا تشریحی با بررسی نکات آموزشی

ریاضی و آمار دوازدهم رشته انسانی تست آبی قلم چی

38,220 تومان
 • درسنامه های جامع . مفید و کاربردی
 • پوشش کلیه مطالب درسی
 • سوال های متنوع با هدف پوشش مطالب کتاب درسی
 • تست های طبقه شده به صورت درس به درس
 • تست های تفکیک شده از ازمون های کانون
 • پاسخ های کاملا تشریحی با بررسی نکات آموزشی